Powołanie IOD

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że firma TELNET - Krzysztof Drozd jako administrator danych osobowych, działając jako podmiot przetwarzający dane osobowe z dniem 1 września 2018 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych celem zapewnienia prawidłowej ochrony Państwa danych osobowych, które są przetwarzane w związku z nawiązaniem współpracy pomiędzy stronami. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni obecny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. 
Poniżej wskazujemy adres e-mail Inspektora Ochrony Danych, na który mogą Państwo kierować zapytania i pozyskiwać wszelkie informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych:
iod@r-ce.pl
Inspektor Ochrony Danych dostępny jest również pod nr telefonu 177 222 222 od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:00.