Wskaźniki jakości usług

 

Wskaźniki jakości usług

 

Wskaźniki jakości usług oferowanych przez TELNET ( dane za pierwsze półrocze 2016r. /średni okres 1 miesiąc/)

1. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci

2 dni robocze ( przyłącze bezprzewodowe)
5 dni roboczych ( przyłącze światłowodowe)

2. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich 1
3. Skuteczność usunięcia uszkodzeń 100% ( z winy Dostawcy);
99,50% ( z winy Użytkownika)
4. Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 12 godzin
5. Średni czas usunięcia uszkodzenia 4 godziny
6. Wskaźnik reklamacji faktur 0,00%
7. Wskaźnik reklamacji usługi dostępu do sieci względem ilości zgłoszonych awarii 0,00%
8. Czas oczekiwania na połączenie z Biurem Obsługi Klienta (w godzinach pracy BOK) 98,00% odebranych w ciągu 30 sekund
9. Czas oczekiwania na połączenie z Biurem Obsługi Klienta (w godzinach pracy BOK) 99,50% odebranych w ciągu 2 minut
10. Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych 99,50%
11. Wskaźnik połączeń przerwanych 0,50%
12. Wskaźnik minimalnej prędkości transmisji danych dla usług świadczonych za pomocą sieci kablowej 95,00%
13. Wskaźnik minimalnej prędkości transmisji danych dla usług świadczonych za pomocą sieci radiowej 80,00%
14. Przeglądanie stron www, opóźnienia do znanych portali nie więcej niż 200ms
15. Rozmowy Wideo w jakości HD (serwery EU) nie więcej niż 150ms