Czy jeśli wybiorę pakiet 2Mbits to zawsze będę mógł ściągać 2Mbits

 

Czy jeśli wybiorę pakiet 2Mbits to zawsze będę mógł ściągać 2Mbits

Przepustowość, a prędkość pobierania plików to dwie różne miary. Przepustowość łącz podaje się w Megabitach na sekundę (Mbit/s), natomiast prędkość pobierania w kilobajtach lub megabajtach na sekundę (kBps/s, MB/s). I zazwyczaj jest to dzielone przez 8, ze wzoru 1 Mbit/s = 1024 kb/s, a 1024 kb/s = 128 kB/s. Więc przy prędkości 2Mbit prędkość ściągania powinna wynosić około 256kB/s.