Regulamin usług telekomunikacyjnych od 01.12.2016

 

Regulamin usług telekomunikacyjnych od 01.12.2016

Poniżej zamieszczamy aktualnie obowiązujący Regulamin pomiędzy Operatorem/Dostawcą a Abonentem/Klientem.